Wielkie zmiany w Niemieckim Prawie Obywatelskim!

Niemiecki parlament wprowadził ważne zmiany w przepisach dotyczących naturalizacji cudzoziemców. Oto co musisz wiedzieć


1️⃣ Skrócenie Okresu Naturalizacji: Teraz można ubiegać się o niemiecki paszport już po 5 latach pobytu, a w przypadku wyjątkowych osiągnięć integracyjnych nawet po 3 latach!
 
2️⃣ Podwójne Obywatelstwo: Wiele osób będzie mogło zachować swoje pierwotne obywatelstwo wraz z niemieckim.
 
3️⃣ Obywatelstwo dla Dzieci Cudzoziemców: Dzieci cudzoziemców urodzone w Niemczech będą miały prawo do niemieckiego obywatelstwa, jeśli jeden z rodziców mieszka legalnie w Niemczech od ponad 5 lat.
 
4️⃣ Zobowiązanie do Przestrzegania Niemieckiej Ustawy Zasadniczej: Należy akceptować zasady demokratyczne, w tym brak tolerancji dla antysemityzmu czy dyskryminacji.
 
5️⃣ Znajomość Języka Niemieckiego: Dobra znajomość języka nadal jest wymagana, ale wprowadzono uproszczenia dla starszych migrantów.
 
6️⃣ Samowystarczalność Finansowa: Obywatelstwo będzie przyznawane osobom zdolnym do utrzymania siebie i swoich bliskich.
 
🔜 Reforma wejdzie w życie prawdopodobnie w kwietniu. To historyczny moment dla cudzoziemców w Niemczech!

Oferujemy ubezpieczenia firm

ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech allianz
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech alte leipziger
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech arag
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech canada
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech europa
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech generali
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech gothaer
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech hanse merkur
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech nurnmberger
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech wwk
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech devk
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech interrisk