Nowości w Niemieckim systemie zdrowotnym dla Polaków!

Od 2024 roku w Niemczech nastąpią istotne zmiany w systemie opieki zdrowotnej z wprowadzeniem GesundheitsID, cyfrowej tożsamości zdrowotnej. Będzie ona uzupełnieniem tradycyjnych elektronicznych kart zdrowotnych elektronische Gesundheitskarte (eGK), umożliwiając łatwiejsze zarządzanie danymi medycznymi i e-receptami przez smartfony.

Cyfrowe konto zdrowotne GesundheitsID połączone z identyfikatorem zdrowotnym działa w podobny sposób jak bankowość internetowa. Tożsamość cyfrowa umożliwia ubezpieczonym zalogowanie się na swoje konto elektroniczne za pomocą smartfona. GesundheitsID wykorzystuje technologię NFC (Near Field Communication) do bezpiecznej transmisji danych, podobnie jak w bankowości internetowej, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę korzystania.

Zmiany te stanowią krok w kierunku dalszej cyfryzacji systemu zdrowotnego w Niemczech. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do stopniowego wycofania tradycyjnych kart zdrowia.

Oferujemy ubezpieczenia firm

ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech allianz
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech alte leipziger
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech arag
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech canada
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech europa
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech generali
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech gothaer
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech hanse merkur
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech nurnmberger
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech wwk
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech devk
ubezpieczenia zdrowotne w Niemczech interrisk